Utveckling och beskrivning av profilregler. Det frivilliga Sjöräddningssällskapet är beroende av medlemmar och gåvor för att driva sin verksamhet. Med många olika båttyper på över 70 platser runt landet är det viktigt med en tydlig gemensam identitet.

Uppdraget har handlat om att ta fram en stark generell profil, att anpassa denna till olika båtmodeller och att kommunicera hur profilen skall användas, bl.a. med hjälp av en grafisk manual och individuella målninginstruktioner.

Grafiken är framtagen av Happy F&B.