Marin Mätteknik är ett mätföretag specialiserat på högupplöst sjömätning. Med en stadigt växande flotta av mycket olika båtar fanns det behov av en tydlig gemensam profil.

Uppdraget har handlat om att ta fram en stark generell profil, att anpassa denna till de olika fartygen och båtarna, och att kommunicera hur profilen skall användas, bl.a. med hjälp av individuella målninginstruktioner.

Färgsättningen är under implementering. Eventuell grafik är under utvärdering.