De extrema miljöer och situationer som en Rescuerunnerförare kan tvingas arbeta i ställer särskilda krav på informationsmaterialet som måste vara både överskådligt, kortfattat och fullständigt vädertåligt. Checklistorna kan hängas runt halsen eller bäras i överlevnadsdräktens benficka. De används som utbildningsmaterial och som minnesstöd både vid räddnigsuppdrag och vid dagligt underhåll.

För Sjöräddningssällskapet och Safe at Sea.